presidents

สอบถามสื่อ

สอบถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับกองทุน Bush – Clinton Katrina ควรถูกนำไปหา บิลเพียร์ซ (202) 659 7931

หรือทาง E – mail @bushclintonkatrinafund.org

เราจะตอบทุกคำถามที่เราสามารถตอบได้