bushclintonkatrinafun-compensation

บริจาคผ่านบัญชี

สามารถบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแคทรินา กับกองทุน Bush-Clinton Katrina ได้โดยการโอนผ่านธนาคารทั้ง 2 บัญชีนี้
U.S.-Bank-bushclintonkatrinafund-s
1.U.S. Bank เลขที่บัญชี 1033254201365 ชื่อบัญชี bushclintonkatrinafund
bank-of-america-bushclintonkatrinafund
2. bank of America เลขที่บัญชี 1059875142013 บัญชี bushclintonkatrinafund

เลือกยอดที่ต้องการบริจาค ดังนี้

-5,000 เหรียญ
-1,000 ดอลลาร์
-500 เหรียญ
-250 เหรียญ
-$ 100
-75 บาท
-50 บาท
-25 บาท
-อื่น ๆ