bushclintonkatrinafund-dom

เป็นสื่อกลางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เร็วมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ เสียง หรือข่าวสารต่างๆ ก็เป็นสื่อการที่ดีในการที่จะกระจายข่าว หรือการบอกต่อการขอความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การระดมทุนต่างๆ ของ Bush-Clinton Katrina ที่ให้ความสำคัญในการช่วยการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
ประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยู. บุชและวิลเลียมเจ. คลินตันประธานาธิบดีบุช – คลินตันแคทรีนาฟอร์ด ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภายุเฮอริเคนแคทรีนา ในรัฐลุยเซียนา ที่เป็นประเทศที่ได้มีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 1 ปี ของการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเป็นการให้ทุนใหม่และเป็นการสื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดี ของประธานาธิบดีทั้งสอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
กองทุนใหม่จะช่วยฟื้นฟูในส่วนของโรงเรียนและที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการสร้างความมั่นใจให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเหลือการฟื้นฟูผู้ประสบภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น