bushclintonkatrinafund-dom

กองทุน bushclintonkatrinafund ได้ทำการเปิดรับบริจาคทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางมูลนิธิได้ทำการตอบสนองต่อเหตุการณ์ พายุเฮอริเคนแคทรีนา โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อหาทุนในการช่วยเหลือในระยะยาว

-ความพอเพียง

-คุณภาพชีวิต

กองทุนจะไม่ได้ทำการช่วยเหลือแก่บุคคลและโครงการโดยตรง เนื่องจากเราต้องทำการตรวจสอบให้แน่ชัด แต่เราจะทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อในการช่วยเหลือทั้งในด้านของการแก้ปัญหา การปรึกษาหาลือกัน

-องค์กรของเราจะมอบเงินสมทบทุนในการช่วยเหลือทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ตำบล ภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก บุคคล และ องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมอีกทั้งยังช่วยสอดส่อง กองทุนอื่นๆ ที่จะคอยฉวยโอกาสในยามที่เพื่อนมนุษย์กำลังลำบาก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องระวังและคอยดูแลให้มากๆ ในเรื่องนี้