ไฮไลต์ของผู้บริจาค

ไฮไลต์ของผู้บริจาค

ไฮไลต์ของผู้บริจาค มีดังต่อไปนี้ -เงินบริจาค 80 ล้านเหรียญ -เงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 24 ล้านเหรียญ -จำนวนรายชื่อของบุคคลที่บริจาคทั้งหมดโดยประมาณ 58,000 ราย -การบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของเรามากถึง 80% -ทั่วโลกมากว่า 50 รัฐที่บริจาคเงินช่วยเหลือ -ผู้ที่บริจาคส่วนใหญ่จะบริจาคขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์ ขึ้นไปมากถึง 90% ส่วนที่บริจากรายย่อยจะบริจาคเป็นของขวัญแท...

Read More