เปิดประวัติสงครามการปฏิวัติ อเมริกา

เปิดประวัติสงครามการปฏิวัติ อเมริกา

สงครามภายในประเทศต้องยอมรับว่าหากเกิดขึ้นกับประเทศใด ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากตามมาด้วย แต่ภายหลังสงครามก็มักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลตามมาด้วยเช่นกัน อย่างอเมริกาเองก็เคยมีสงครามภายในประเทศเหมือนกันชื่อว่า สงครามปฏิวัติอเมริกา เรื่องราวเหล่านี้เป็นมาอย่างไร เราไปย้อนดูกัน ใครทะเลาะกับใคร สงครามครั้งนี้ เราต้องมองย้อนกลับไปที่คู่ขัดแย...

Read More