วิธีการช่วยเหลือ

วิธีการช่วยเหลือ

เราต้องช่วยกันฟื้นฟูและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลังจากที่ถูกทำลายล้างจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา ที่ยังคงมีมาตลอดอย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือน คุณสามารถให้การช่วยเหลือได้ใน 2 วิธีนี้ 1.การบริจาคด้วยเงินเป็นที่ต้องการมากที่สุดและสำคัญมากที่สุดในเวลานี้ เนื่องจากเงินสามารถซื้อของที่จำเป็นได้ตามที่ต้องการ 2.อาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ ที่ยังคงรอการเข้ามาเป็นส่วนหนึ...

Read More