bushclintonkatrinafund-ca

รายการของยอดบริจาค – รายจ่าย

น้ำใจของมนุษยชนหลั่งไหลเหมือนกับสายน้ำที่ไม่มีวันหมดเช่นเดียวกับ กองทุนของเรายังคงมียอดบริจาคอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากอดีตประธานาธิบดีบุช ได้ก่อตั้งและเป็นประธานรวมไปถึงผู้ดูแลของกองทุน Bush-Clinton Katrina จึงทำให้เป็นที่ตอบรับต่อมนุษยชนเป็นอย่างดี ซึ่งในขณะนี้มีคนที่ช่วยเหลือในการบริจาคให้กับกองทุนนี้โดยประมาณ มากกว่า 60,000 คนด้วยกัน และได้มีการรวบรวมยอดบริจาคที่ได้ทั้งหมดประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังคงมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราจะประกาศเงินที่ได้จากการบริจาคเป็นระยะๆ ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยที่เราได้คำนวณการบริจาคดังนี้

-30,000,000 ล้านคนจะเน้นในเรื่องของสถาบันการศึกษาระดับสูงสำหรับผู้ที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแคทรินา ให้กับผู้รอดชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้แก่ผู้ประสบภัยในชุมชน เพื่อที่จะสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติทั้งงานที่เคยทำอยู่หรืองานใหม่ก็ตาม เรามุ้งเน้นไปในทางการช่วยเหลือชุมชนโดยการให้ความรู้แก่เยาวชน รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่พร้อมฝึกอบรมการเป็นพนังงานใหม่สำหรับการจ้างงาน พร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นไปในเรื่องของความบันเทิงเพื่อเป็นการคลายความเครียดให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายของเหตุการณ์นี้

-การเบิกจ่ายเงินเป็น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อที่จะจัดสร้างกองทุน ได้จัดตั้งขึ้นโดย Governors of Louisiana, Mississippi และ Alabama ซึ่งเงินทั้งหมดในส่วนนี้จะนำไปใช้รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นหรือใช้สำรองในเรื่องอื่นๆ ของกองทุน

และอีก $ 20 ล้านได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีและองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่นและภูมิภาค ซึ่งทางกองทุนสามารถใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนมนุษยชนที่มีให้กัน จึงทำให้เราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐบาลและยังได้มีส่วนในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าหรือข้อมูลสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ ทางเราจะนำข้อมูลข่าวสารมาอัพเดตให้กับทุกคนอยู่ตลอดเวลา